Löytynyt Lohjalta, tiedustelut Lesy 0456041818
(Löytöeläin nro. 2008)
Kuva