Palaa salamanterieläinten etusivulle

Salamanterieläinten akvaterraario

Akvaattiset, eli vedessä elävät salamanterit asuvat terraario-oloissa suuren osan ajastaan vedessä. Aksolotlia lukuun ottamatta ne kuitenkin voivat toisinaan nousta maalle. Luonnossa monet lajit viettävät maalla jopa suurimman osan vuodesta. Niinpä terraariossakaan ei ole mahdotonta, että salamanterit päättäisivät nousta maalle pidemmäksikin aikaa. Koska eläimet siis viettävät aikaansa sekä maalla, että vedessä, tarvitsevat ne asumuksekseen akvaterraarion, joka tarjoaa eläimille molemmat elementit.

Käytännössä akvaterraario tarkoittaa, että pohjaksi otetaan ihan tavallinen akvaario, jota ei kuitenkaan täytetä aivan täyteen. Allas täytetään noin puolilleen tai kahden kolmasosan syvyydeltä. Jäljelle jäävä osa käytetään järjestämällä altaaseen jonkinlainen maa-alue, jolle eläimet voivat halutessaan nousta.

Eläinten määrä ja akvaterraarion koko

Vaikka eri salamanterilajit ovat toistensa kaltaisia, ei eri lajeja pidä yhdistää samaan akvaterraarioon. Myöskään kalojen tai muiden eläinten sekaan ei salamantereita saa laittaa, sillä kummallekin eläinjoukolle sopivan elinympäristön luominen samaan akvaarioon on hankalaa, tai jopa mahdotonta. Lisäksi on syytä muistaa, että salamanterit, kuten monet kalalajitkin, ovat petoja jotka voivat syödä tai ainakin vakavasti häiritä ja stressata toisiaan. Lisäksi salamanterit erittävät iholtaan myrkkyä, joka on haitallista kaloille ja muille vieraan lajisille eläimille

Kuvassa kahden altaan eri päissä olevan tiiliskiven väliin on asetettu lasilevy, joka nousee toisessa päässä allasta veden pinnan yläpuolelle. Maa-alueella on samaa akvaariosoraa kuin altaan pohjalla. Maalla olevaan soraan on istutettu maakasveja vesiviljelyyn. Altaan toisessä päässä on aasinkorva, suokasvi, jonka juuret ovat veden alla, mutta lehden nousevat veden pinnan yläpuolelle.

Yhteen altaaseen saa siis laittaa vain yhden lajisia eläimiä. Salamanterit eivät välitä, vaikka olisivat yksinäänkin, mutta jos hankkii useamman eläimen, on mahdollista saada eläimet lisääntymään. Ja toki eläinten hoitajallakin on enemmän seurattavaa, jos eläimiä on useampia kuin vain yksi. Pitää kuitenkin muistaa, että jokainen eläin tarvitsee omaa tilaa ja piilopaikkoja, joten aivan määrättömästi niitä ei voi hankkia.

Minkä kokoinen akvaterraarion sitten tulisi olla? Altaan oikea koko riippuu eläinten lukumäärästä, sekä eläinlajista. Suuremmat ja aktiivisemmat lajit tarvitsevat enemmän tilaa kuin pienet ja passiiviset. Aggressiivisen lajin edustajia ei voi laittaa kovin montaa samaan altaaseen, ja niin edelleen. Tämän sivuston lajikohtaisilla sivuilla on kullakin annettu suositus kunkin lajin altaan kooksi, ottaen huomioon edellä mainitut lajikohtaiset piirteet.

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että 60 litran akvaariosta saa rakennettua kodin 1-3 kokonaispituudeltaan alle 10 cm mittaiselle eläimelle. Yli satalitraisesta altaasta puolestaan saa asumuksen 4-5 vastaavakokoiselle eläimelle. Suuremmat eläimet tarvitsevat enemmän tilaa: 1-3 kokonaispituudeltaan yli 10 cm mittaiselle akvaattisen salamanterin kotialtaan pitäisi olla vähintään 100 litran akvaario. Suuremmalle eläinmäärälle altaan kokoa tulee kasvattaa lähemmäs 150 litraa. Mikäli eläimen kokonaispituus on yli 20 cm, tulee 1-3 eläimellekin hankkia vähintään 150 litran vetoinen allas.

Akvaterraariota ei välttämättä tarvitse rakentaa akvaarioon, vaan mikä tahansa vettä pitävä tarpeeksi suuri astia kelpaa. Tässä salamantereille on rakennettu akvaterraario suureen muoviseen säilytyslaatikkoon. Maa-alue syntyy pinnalle kelluvista korkkilautoista, joiden päällä on sammalmaista kasvia, jonka alle ja kaarnan koloihin eläinten on mahdollista piiloutua.

Eläinten sukupuolella ei ole väliksi, vaan naaraita ja koiraita voi olla millainen jakauma tahansa, kunhan eläimiä ei yhteensä ole liian montaa ja jokaiselle eläimelle on tarjolla oma piilopaikka. Ainoastaan suuria yksilöiden välisiä kokoeroja kannattaa välttää, sillä suuremmat yksilöt saattavat popsia pienemmät lajitoverit suihinsa.

Edellä mainitut litramäärät eivät tarkoita, että akvaarioon pitää laittaa 60, 100 tai 150 litraa vettä. Vaan että akvaarion on oltava 60, 100 tai 150 litran akvaario, joka sitten täytetään vedellä vain osittain. Akvaattisille salamantereille kokonaistilavuutta tärkeämpi tekijä on akvaarion pohjan pinta-ala. Edellä akvaarion kokonaistilavuutta kuvaavia litramittoja on käytetty siksi, että akvaarioista puhuttaessa yleensä käytetään nimenomaan tilavuusmittaa. Senttimetreissä mitaten 60 litran akvaario on sellainen, jonka pohjapinta-ala on yleensä noin 30 x 60 cm. Sadan litran altaan pohjapinta-ala on noin 35 x 80 cm, ja 150 litran altaan pohjan koko on noin 95 x 40 cm.

Edellä mainitut mitat ovat suosittelemiamme minimimääriä. Poikasia ja nuoria yksilöitä voi hyvin pitää edellä mainittua pienemmissäkin altaissa. Toisaalta niin poikasille, kuin täysikasvuisillekin eläimille suurempi on aina parempi: se kun tarjoaa enemmän tilaa liikkua. Suuremmassa altaassa myös veden laatu pysyy helpommin hyvänä ja siksi suurta akvaariota on helpompi hoitaa kuin pientä.

Jotkin lajit eivät käytännössä nouse maalle kuin harvoin, tai ei ollenkaan. Tällöin niille sopiva asumus on akvaario, jonka pinnalla kelluu korkeintaan korkkilautta, jolle eläinten on mahdollista nousta. Kuvassa kylkiluumanteripariskunta akvaarionsa pohjalla.

© 1999-2023 | Niina & Joonas Gustafsson