Palaa nuolimyrkkysammakoiden etusivulle

 Dendrobates auratus – kosiomenojen sykli

Sukukypsä koiras alkaa kurnuttaa.

Kurnutuksen kuullut naaras saapuu koiraan reviirille. Jos naaras ei itse tule aivan koiraan läheisyyteen, voi koiras siirtyä kurnuttamaan lähemmäs naarasta. Kun naaras hyväksyy koiraan alkaa se läpsyttelemään etujaloillaan koiraan takapäätä ja takajalkoja (kuvassa).

Koiras lähtee kulkemaan kohti potentiaalista munien laskupaikkaa ja naaras seuraa muutaman sentin päässä perässä. Jos/kun koiras seisahtuu pidemmäksi aikaa, tulee naaras aivan tykö ja jatkaa läpsyttelyään. Jos taas naaras jää liikaa jälkeen alkaa koiras kurnuttamaan uudelleen

Pari on saapunut potentiaaliselle munienlaskupaikalle: kosteaan koloon sammalikon kätkössä. Eläimet viettävät kololla tovin, jonka jälkeen naaras näyttää hylkäävän paikan ja poistuu. Sykli alkaa uudelleen kurnuttelusta ja seuraavalla kerralla koiras johdattaa kiinnostuksensa uudelleen osoittaneen naaraan jollekin toiselle kololle. Joillakin kerroilla pari viettää kolossa jopa tunnin, mutta kolot ovat olleet niin syrjäisiä ettemme ole päässeet näkemään mitä kololla tällöin tapahtuu. Sama pari kiertää kololta toiselle liki koko päivän valoisan ajan.

Seuraavana päivänä puolenpäivän aikaan kutumajasta löytyy 6 munaa. Munien ja toukkien kehitystä voit seurata omalta sivultaan.

© 1999-2023 | Niina & Joonas Gustafsson