Palaa kirjallisuussivulle

Klassikon uusi tuleminen

E. Nicholas Arnold, kuvittanut Denys Ovenden
2002
Reptiles and Amphibians of Europe.
Princeton University Press.
288 sivua, 49 värillistä kuvataulua.
ISBN: 0-691-11413-7

Vuonna 1978 ilmestyi Britanniassa kirja nimeltä Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Lähes neljännesvuosisadan ajan tästä mainiosta määritysoppaasta tehtiin käännöksiä muille kielille (muun muassa suomeksi Tammen kustantamana vuonna 1981 nimellä Euroopan matelijat ja sammakkoeläimet). Vuoden 2003 tammikuussa englanninkielisestä alkuperäisteoksesta ilmestyi kauppojen hyllyille uusi laajennettu ja ajantasaistettu painos.

Nyt Princeton Field Guides -sarjassa ilmestyneen kirjan nimi on lyhentynyt muotoon Reptiles and Amphibians of Europe, ja alkuperäisen teoksen useammasta kirjoittajasta jäljellä on enää E. Nicholas Arnold ja kuvittaja Denys W. Ovenden. Sisällöltään teos sitä vastoin on kasvanut. Lajeja esitellään 75 enemmän kuin ensimmäisessä painoksessa.

Valtaisa nousu selittyy teoksen kattaman maantieteellisen alueen laajenemisella. Alkuperäisestä kirjasta puuttuneet Madeira, Kanarian saaret ja tietyt Turkin edustalla sijaitsevat, mutta Kreikalle kuuluvat saaret ovat nyt mukana, joten teos kattaa Euroopan mantereen ja Venäjän länsiosien lisäksi myös lähes koko hallinnollisen Euroopan. Lajistoa on tullut lisää myös uusien istutettujen lajien vakiintumisella luonnon kannoiksi ja parin kokonaan uuden lajin löytymisellä, mutta pääasiassa matelijoiden ja sammakkoeläinten uudelleen luokittelun seurauksena. Monet entiset alalajit on viimeisen neljännesvuosisadan kuluessa luokiteltu omiksi itsenäisiksi lajeikseen. Yhteensä uusittu teos esittelee 198 matelija- ja sammakkoeläinlajia.

Uusien lajikuvausten ja uusitun luokittelun lisäksi muutkin kirjan osat on käyty läpi ja päivitetty nykytietämystä vastaavaksi Kirjan aiempaa versiota lukenut tunnistaa varmasti sieltä täältä tuttua tekstiä, ja Ovendenin alkuperäiset piirrokset on julkaistu sellaisenaan vain muutamia lisäyksiä ja uusia lajeja uudelleen piirtäen. Niinpä onkin oikein puhua uudistetusta painoksesta, ei kokonaan uudesta teoksesta. Toisaalta miksi hyvää tarvitsisikaan kuin uudistaa, onhan kyseessä tähänkin saakka ollut suosituin, ja ainakin minun mielestäni mielestä paras englanninkielinen opas Euroopan herpetofaunaan.

Perinteinen maastokäsikirja

Arnoldin teos noudattelee perinteistä maastokäsikirjan käsikirjoitusta. Kirjan alussa olevassa johdannossa käsitellään lyhyesti matelijoiden ja sammakkoeläinten biologiaa: lajin käsitettä, lajin sisäistä muuntelua, ravinto, ekologisia lokeroita, aktiivisuusajankohtia, lisääntymistä, ääntelyä, vihollisia ja niiltä puolustautumista, sekä nahanluontia. Kaikki tämä on saatu mahtumaan seitsemään sivuun, joten kustakin aiheesta päästään raapaisemaan vain pintaa. Kappaleet on ilmeisesti kirjattu mukaan sillä ajatuksella, että niistä olisi iloa herppejä maastossa tarkkailevalle, mutta mielestäni ne olisi pinnallisuutensa takia yhtä hyvin voinut jättää poiskin.

Sen sijaan johdannon toinen, ihmisen ja herppien suhdetta ja niiden tarkkailua koskeva luku puolustaa paikkaansa huomattavasti paremmin. Siinäkin tilaa on säästelty runsaasti ja koko komeus on mahdutettu neljälle sivulle. Muutamaa karttaa lukuun ottamatta johdantoa ei ole kuvitettu millään tavalla. Kirjan brittitausta paljastuu johdannon viimeisessä luvussa jossa erikseen esitellään lyhyesti Britannian herpetofauna.

Hoipertelevan alun jälkeen päästään itse asiaan; Euroopan herpetofaunan esittelyyn. Jokaiselle lahkolle on oma määrityskaavionsa, jonka jälkeen lahkon heimot ja niihin kuuluvat lajit esitellään yksi kerrallaan. Jokaisesta lajista esitetään kenttäkäsikirjalle tyypilliseen tapaan asuinalue, lajin määrittämisen kannalta tärkeimmät tuntomerkit, muuntelu ja samanoloiset lajit, elinympäristö, sekä mahdollinen ääntely ja myrkkykäärmeiden kohdalla myrkyn laatu. Esittelytekstit ovat melko tiiviitä. Niistä selviää kyllä valtaosa maastossa tarpeellisesta tiedosta, muttei juurikaan mitään ylimääristä.

Kirjan loppuun on kerätty sammakkoeläinten munien ja toukkien määrityskaavat sekä muutamia sisäiseen anatomiaan perustuvia tuntomerkkejä, joilla ulkoisesti hyvin saman näköisiä Triturus-suvun salamantereita ja Lacertide-heimon liskoja voi koettaa kuolleen eläimen tapauksessa määrittää lajilleen.

Aivan kirjan lopusta löytyvät lyhyt herpetologiasanasto ja pikkuruiset levinneisyyskartat kustakin kirjan esittelemästä lajista. Osa tulitikkuaskia pienemmistä kartoista kuvaa koko Euroopan, joten kartat ovat hyvin suuntaa antavia. Toisaalta lajikohtaisissa esittelyteksteissä esitellään tarkemmin, joten karttojen suurpiirteisyys ei ole kovin vakava ongelma.

Kuvitus kunnossa

Lajikuvausten ja määritysavainten kuvituksena on siellä täällä mustavalkoisia piirroksia, joilla on esitetty tärkeimpiä tuntomerkkejä. Teoksen varsinainen kuvitus on kuitenkin kirjan keskelle kerätyt 49 koko sivun kokoista kuvataulua, joissa kirjan lajisto esitellään värillisin piirroskuvin ja muutamin tarkentavin viivapiirroksin. Kuvat ovat pääosin samoja kuin kirjan ensimmäisessä painoksessa, mutta Ovenden on piirtänyt myös uutta kuvitusta.

Uudet lajit vaativat luonnollisesti uutta kuvitusta. Lisäksi joillekin lajeille on piirretty uusia pieniä lisäkuvia, jossa esitellään tarkemmin vatsan väritystä tai jotain muuta määrittämisen kannalta oleellista yksityiskohtaa joka ei näy yleiskuvista. Aivan uutta ovat muutamat pienet ”aktiviteettikuvat” joissa eläimet kuvataan luontaisessa elinympäristössään tekemässä jotain, kuten nappaamassa saalista tai parittelemassa. Kirjan kaikki kuvitus on hyvää ja selkeää kenttäopas kuvitusta, jossa eläimet myös näyttävät pääosin samalta kuin maastossa. Tämäkään ei valitettavasti aina ole itsestäänselvyys, mutta Ovenden osaa asiansa hyvin.

Pienistä, lähinnä kirjan alkuun kasautuneista, puutteistaan huolimatta Reptiles and Amphibians of Europe on mielestäni ylivoimaisesti paras englanninkielinen koko Euroopan lajiston kattava herppien määritysopas. Teksteineen ja kuvineen se muodostaa napakan tietopaketin, josta varmasti on hyötyä jokaiselle herppimaastoissa liikkuvalle. Toivottavasti tästä uudistetusta painoksestakin toimitetaan jossain vaiheessa myös suomenkielinen versio. Vuoden -81 suomennos on loppunut kaupoista vuosia sitten, eikä vastaavaa teosta ole sen jälkeen markkinoille ilmestynyt.

© 1999-2022 |  Niina & Joonas Gustafsson